Polityka prywatności

I. CO TO JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

II. TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:
1. przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych – w tym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
2. wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
4. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

III. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest twojeobuwie.pl marka firmy JARBEX Robert Jankowski, Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D-16, 05-552 Wólka Kosowska, Polska, NIP: 532-175-03-74, REGON: 141969275, email: kontakt@twojeobuwie.pl, tel.: (+48) 881 000 952.

IV. KIEDY I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE OD NASZYCH KLIENTÓW

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:

• imię
• nazwisko
• adres e-mail
• adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania)
• kraj
• numer telefonu

V. NA JAKICH ZASADACH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE NASZYCH KLIENTÓW?

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.
2. JARBEX Robert Jankowski jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możecie Państw korzystać ze wskazanych praw w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość o odpowiedniej treści pod adres e-mail: kontakt@twojeobuwie.pl
4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych.
5. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie, w tym zwłaszcza w celach marketingowych podmiotów współpracujących z twojeobuwie.pl. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. twojeobuwie.pl nie prowadzi operacji stanowiących tzw. profilowanie kwalifikowane w rozumieniu art. 22 RODO (polegające na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzja wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływających), ani też nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

VI. NEWSLETTER

Każdy odwiedzający witrynę Sklepu może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera – w którym informujemy o zmianach na naszej witrynie, aktualnych promocjach, nowych towarach czy też organizowanych wydarzeniach. W celu zapisania się do newslettera, należy podać swój adres email w ramce „newsletter” na witrynie głównej Sklepu oraz potwierdzić swój zamiar poprzez klikniecie linku aktywacyjnego w przesłanej wiadomości.
Wysyłka Newslettera dokonywana jest za pomocą panelu sklepu wykorzystując do tego serwery zewnętrzne FreshMail.
Celem wypisania się z newslettera, wystarczy kliknąć w link reaktywujący zgodę na wysyłanie wiadomości mailowych który znajduje się na końcu każdej wiadomości reklamowej przesłanej jako newsletter lub kliknąć przycisk „Wypisz się” w sekcji newsletter na stronie głównej sklepu.

VII. KTO ORAZ W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH MA PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez twojeobuwie.pl, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

TrafficWatchdog

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

Google reCAPTCHA v.3
Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VIII. JAKIE STOSUJEMY ZABEZPIECZENIA W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH KLIENTÓW?

Stosujemy środki bezpieczeństwa na bardzo wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

IX. PLIKI COOKIES

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie ni niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:

a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

3. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
4. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

5. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
6. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
- Cookies zamieszczane przez Administratora sklepu, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora sklepu za pośrednictwem Serwisu.
7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
- Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora sklepu, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
8. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

X. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
1. Zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i „twojeobuwie.pl” lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów
2. Zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
3. Zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez twojeobuwie.pl.
4. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu http://twojeobuwie.pl/ umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Pamiętaj, że jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na oferowany przez twojeobuwie najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

X. PYTANIA I KONTAKT

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@twojeobuwie.pl lub numerem telefonu +48 881 000 952.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel